Campanii

Conferinţa Regională “Societatea Europeană a Reciclării – Managementul Deşeurilor & Autorizaţiile de Mediu” REGIUNEA 5 Vest , 28 septembrie 2017

ConferinţRegională “Societatea Europeană a Reciclării– ManagementuDeşeurilor & Autorizaţiilde Mediu

REGIUNEA 5 Vest, 2septembri2017

USAMVB TimişoaraFacultatede AgriculturăSALSENATULUI Clădirea Bibliotecii

09:30–10:00          ÎnregistrareParticipanţilor & WelcomCoffee

10:00–10:20          SESIUNEA BUN VENIT ŞINTRODUCERE

AgenţiNaţională pentru Proteia Mediului,Asociaţia Planeta Verde, AsociaţiRomână dMediu

10:20–12:00          SESIUNEA 1
Subiecte propuse-Managementul Deşeurilor - Responsabilitatea Extinsă a  ProducătorilorStrategia cprivire la managementul deşeurilorStrategia de  Salubrizare, Waste 2 Energy

•  reprezentanANPM

•  UAT Regiun5

•  ReprezentanFEPRA Internaţional

•  ReprezentanRECOLAMP

•  ReprezentanECOTIC

12:00–13:00          SESIUNEA 2
Subiecte propuse–Cadrulegislatiîdomeniul managementuludeşeuriloşi autorizări
SPEAKERI PROPUȘI:

•  APRegiun5

•  reprezentant ANPM

•  reprezentanGlobal InnovatioSolution

13:00–13:10          ÎnchidereaConferinţei-Concluzii

13:10–13:40          Lighlunch

Speakeri–to beconfirmed

Read more...

Societatea Europeană a Reciclării – Managementul Deşeurilor & Autorizaţiile de Mediu” REGIUNEA 4 Sud Vest Oltenia, 27 septembrie 2017

 

Conferinţa Regională “Societatea Europeană a Reciclării – Managementul Deşeurilor & Autorizaţiile de Mediu

REGIUNEA 4 Sud Vest Oltenia, 27 septembrie  2017

Universitatea din Craiova, SALA ALBASTRĂ

09:30 – 10:00 Înregistrarea Participanţilor & Welcome Coffee                                                        
10:00 – 10:20 SESIUNEA BUN VENIT ŞI INTRODUCERE
  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Asociaţia Planeta Verde, Asociaţia Română de Mediu
10:20 – 12:00 SESIUNEA 1
  Subiecte propuse - Managementul Deşeurilor - Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor, Strategia cu privire la managementul deşeurilor, Strategia de salubrizare, Waste 2 Energy
 
  • reprezentant ANPM*
  • UAT Regiune 4
  • Reprezentant FEPRA Internaţional
  • Reprezentant RECOLAMP
  • Reprezentant ECOTIC
  • Reprezentant CIROM
12:00 – 13:00 SESIUNEA 2
  Subiecte propuseCadrul legislativ în domeniul managementului deşeurilor şi autorizări
  SPEAKERI PROPUȘI:  
 
  • APM Regiune 4
  • reprezentant  ANPM*
  • reprezentant Global Innovation Solution
13:00 – 13:10 Închiderea Conferinţei -  Concluzii

13:10 – 13:40

Light lunch

* Speakeri – to be confirmed

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in