Sacul Galben al Reciclării

Informatii generale

În prezent pentru noțiunea de deșeu nu există o definiție unanim acceptată. La nivelul Comunității Europene se consideră că "deșeurile înseamnă orice substanță sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau este obligat să îl arunce". Deșeurile ridică mari probleme de protecția mediului, deoarece se produc necontenit; pentru depozitare ele  ocupă suprafețe mari de teren, cel mai ades conțin  produse care pot fi reutilizate și care pot fi, prin tehnologii specifice, recuperate și refolosite în folosul oamenilor (implicit nu afectează în mod negativ mediul înconjurător). Deșeurile pot fi clasificate: După proveniență lor : agricole, miniere, industriale, municipale, a celor rezultate…
Read more...

Ierarhia Deseurilor

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European a intrat în vigoare la 12 decembrie 2010, cu scopul de a transforma statele membre ale UE în " societăți de reciclare " . Directiva pune accentul pe deșeuri ca fiind resurse de prim rang, care pot oferi oportunități de creștere durabilă într-o economie cu emisii scăzute . Conform Directivei 2008/98/CE, prevenirea este prima prioritate în gestiunea deşeurilor şi reprezintă măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu. Ierarhia deșeurilor are la bază ordinea priorităților cadrului legislativ și al politicii în materie de prevenire a generării și gestionarii deșeurilor, după…
Read more...

Inovare şi cercetare în mediu

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE pentru 2020 privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiţii private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă şi ar determina o creştere anuală a PIB-ului UE cu circa 800 de miliarde de euro. UE depune eforturi pentru a crea un singur Spaţiu european de cercetare, care să le permită cercetătorilor să lucreze în orice ţară din UE şi să intensifice cooperarea…
Read more...

Glosar

Dosar de termeni, cu informaţii preluate din: 1. Ecologie Aplicată. Editura Academiei Române, 2013, Stoica  Preda Godeanu 2. www.infomediu.eu 3. www.posmediu.ro 4. www.ecoweb.anpm.ro 5. www.andrad.ro 6. www.calitateaer.ro 7. Godeanu, 1998 8. http://prtr.anpm.ro/Glosar.aspx 9. www.mmediu.ro
Read more...

Abrevieri

AAQ Calitatea aerului ambiental ADA Ambalaje şi deşeuri de ambalaje ADR Agenţia de Dezvoltare Regională AMS Statii automate de meteorologie ANAR Administraţia Naţională Apele Române ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ANDRAD Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive ANIF Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ANM Administraţia Naţională de Meteorologie ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului APM Agenţia pentru Protecţia Mediului APM Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului BAT Cele mai bune tehnici disponibile BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BREF…
Read more...

Info Sac Galben

Sacul galben este o iniţiativă care se regăseşte şi în alte state europene în care reciclarea deşeurilor de ambalaje ocupă o pondere mult mai mare decât în Romania. Astfel, în Germania, Olanda sau Belgia de exemplu sacul galben este utilizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje de la cetăţeni în zonele unde nu există implementat un sistem public de colectare separată prin intermediul pubelelor stradale. Sacul galben este dus de cetăţeni în diverse locuri cum ar fi chioşcuri sau magazine de unde este ridicat de către colectori pe baza unui program stabilit şi comunicat cetăţenilor. Sacul galben promovează aşa numitul sistem…
Read more...

DE CE AR TREBUI SĂ RECICLĂM?

Reciclarea conservă resursele noastre naturale valoroase! Reciclarea ajută la conservarea resurselor noastre naturale precum petrolul, metalul şi apa! De exemplu, peturile de plastic pot fi reciclate în peturi de plastic noi. Prin reciclare noi reducem cantitatea de resurse natural necesare pentru a crea produse şi ambalaje. De asemenea, au loc mai puţine operaţiuni de minare şi extracţii, ceea ce este în avantajul habitatelor naturale ale animalelor sălbatice. Reciclarea economiseşte energie! Reciclarea aluminiului duce la economisirea a 95% din energia necesară la producerea aluminiului din materii prime. Reciclând doar o sticlă de plastic se va economisi destulă energie pentru ca un…
Read more...

Reciclează mai mult, Reciclează mai bine

SUGESTII ŞI SFATURI pentru RECICLARE 1.   Păstrează toate materialele curate. Nu uita să le speli şi să le striveşti  înainte de  a le depozita  în coşul tău pentru reciclabile.•    Îndepărtează prin spălare orice urmă de mâncare sau lichid din borcanele de sticlă, peturile de plastic şi din recipientele din sticlă.•    Dacă se pot strivi, striveşte-le! Materiale precum recipientele din plastic pentru lapte, conservele pentru mâncare, containerele din carton tetra pak şi dozele de aluminiu pot fi strivite. Te ajută deoarece vei putea pune mai mult încontainerul tău şi ii ajută şi pe contractori să recicleze mai mult.•    Apoi introdu-le în…
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in