Autorităţi

Autorităţi

Autorităţi (3)

Obligaţii şi responsabilităţi

Responsabili deșeuri municipale Generator deseuri = CETATEANUL este reprezentat legal de PRIMARIE 1.       Cetateni a.       Drepturi Beneficiaza de un sistem de colectare a deșeurilor benefic pentru sănătatea unamă și prietenos cu mediul; Beneficiază de un sistem de plată echitabil, plată în funcţie de cantitatea de deşeuri aruncată
Read more...

Legislaţie România

Legea 101/2006 Legea 211/2011 Legea 249/2011 Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive Directiva nr. 2006/12/CE privind deşeurile  Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase, care înlocuieşte Directiva 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC, de Directiva nr. 91/692/EEC şi Directiva 2000/76
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in