Despre Deşeuri

Despre Deşeuri

Despre Deşeuri (5)

Informatii generale

În prezent pentru noțiunea de deșeu nu există o definiție unanim acceptată. La nivelul Comunității Europene se consideră că "deșeurile înseamnă orice substanță sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau este obligat să îl arunce". Deșeurile ridică mari probleme de protecția mediului, deoarece se produc necontenit; pentru depozitare ele  ocupă suprafețe mari de teren, cel mai ades conțin  produse care pot fi reutilizate și care pot fi, prin tehnologii specifice, recuperate și refolosite în folosul oamenilor (implicit nu afectează în mod negativ mediul înconjurător). Deșeurile pot fi clasificate: După proveniență lor : agricole, miniere, industriale, municipale, a celor rezultate…
Read more...

Ierarhia Deseurilor

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European a intrat în vigoare la 12 decembrie 2010, cu scopul de a transforma statele membre ale UE în " societăți de reciclare " . Directiva pune accentul pe deșeuri ca fiind resurse de prim rang, care pot oferi oportunități de creștere durabilă într-o economie cu emisii scăzute . Conform Directivei 2008/98/CE, prevenirea este prima prioritate în gestiunea deşeurilor şi reprezintă măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu. Ierarhia deșeurilor are la bază ordinea priorităților cadrului legislativ și al politicii în materie de prevenire a generării și gestionarii deșeurilor, după…
Read more...

Inovare şi cercetare în mediu

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE pentru 2020 privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiţii private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă şi ar determina o creştere anuală a PIB-ului UE cu circa 800 de miliarde de euro. UE depune eforturi pentru a crea un singur Spaţiu european de cercetare, care să le permită cercetătorilor să lucreze în orice ţară din UE şi să intensifice cooperarea…
Read more...

Glosar

Dosar de termeni, cu informaţii preluate din: 1. Ecologie Aplicată. Editura Academiei Române, 2013, Stoica  Preda Godeanu 2. www.infomediu.eu 3. www.posmediu.ro 4. www.ecoweb.anpm.ro 5. www.andrad.ro 6. www.calitateaer.ro 7. Godeanu, 1998 8. http://prtr.anpm.ro/Glosar.aspx 9. www.mmediu.ro
Read more...

Abrevieri

AAQ Calitatea aerului ambiental ADA Ambalaje şi deşeuri de ambalaje ADR Agenţia de Dezvoltare Regională AMS Statii automate de meteorologie ANAR Administraţia Naţională Apele Române ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ANDRAD Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive ANIF Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ANM Administraţia Naţională de Meteorologie ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului APM Agenţia pentru Protecţia Mediului APM Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului BAT Cele mai bune tehnici disponibile BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BREF…
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in