Despre Deşeuri

Informatii generale

informatii generaleÎn prezent pentru noțiunea de deșeu nu există o definiție unanim acceptată. La nivelul Comunității Europene se consideră că "deșeurile înseamnă orice substanță sau obiect pe care posesorul îl aruncă, sau este obligat să îl arunce".

Deșeurile ridică mari probleme de protecția mediului, deoarece se produc necontenit; pentru depozitare ele  ocupă suprafețe mari de teren, cel mai ades conțin  produse care pot fi reutilizate și care pot fi, prin tehnologii specifice, recuperate și refolosite în folosul oamenilor (implicit nu afectează în mod negativ mediul înconjurător).

Deșeurile pot fi clasificate:

 • După proveniență lor : agricole, miniere, industriale, municipale, a celor rezultate de la procesarea de energie etc.,
 • După tipul de deșeuri: agricole, verzi , de la construcții și demolări, de la dezmembrarea vehiculelor, sticlă, hârtie, materiale plastice, textile și îmbrăcăminte, de la furnale și oțelării etc.
 • În funcție de efectul lor asupra oamenilor: radioactive, periculoase, benigne etc.

Iată câteva probleme legate de protecția mediului împotriva deșeurilor

 • Colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea lor atentă
 • Recuperarea din ele a tot ce poate fi reutilizat, ce poate fi util activităților umane ca atare, sau în urma unor anumite prelucrări
 • Stocare pe durate mai mari fără a afecta alte folosințe ale terenurilor și nici calitatea mediului înconjurător
 • Prevenirea poluării aerului, solului, apelor freatice şi a mediului subteran
 • Epurarea scurgerilor lichide provenite din depozitele de deşeuri
 • Transformarea unor deşeuri în noi materii prime
 • Evitarea ca deşeurile să devină focare de infecţii şi generatoare de molime, ori hrană pentru animalele sălbatice
 • Colectarea gazelor şi cenuşilor provenite de la incinerarea deşeurilor şi neutralizarea lor ulterioară.

Obectivele pe care oamenii le au în privința deșeurilor sunt:

 • Maximizarea cantităților acestora
 • Maximizarea reciclării și utilizării diferitelor lor componente
 • Promovarea tehnicilor de depozitare sigură și controlată a acestora
 • Extinderea serviciilor pntru colectarea deșeurilor la o parte cât mai mare a populației umane.

Sopul activităților de debarasare de deșeuri sunt:

 • Minimizarea cantităților acestora
 • Tratarea deșeurilor și colectarea lor chiar de la sursa generatoare
 • Protecția sănătății oamenilor și păstrarea clității mediului înconjurător

În vederea soluționării problemei deșeurilor considerăm că sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

 • Prevenirea apari'iei deșeurilor și minimizarea cantităților prin o mai bună gospodărire la locul lor de producere, înlocuirea tehnologiilor vechi energofage și consumatoare de multă materie primăș
 • Recuperarea materialelor care nu se folosesc nemijlocit. Recuperarea duce la economii de energie, de materiale utile, reduce eforturile de bună gestionare a deșeurilor nefolosibile și mai ales a eforturilor de reintegrare în mediu a acestora;
 • reutilizarea pe cât este din material recuperat;
 • reciclarea din deșeuri a tot ce se poate duce la realizarea de noi produse
 • tratarea deșeurilor (separarea pe sortimente, condiționarea pentru o nouă reciclare, incinerare, compostare etc.)
 • depozitarea a ceea ce nu mai poate fi  refolosit sub o formă sau alta.

Preocuparea pentru buna gestionare a deșeurilor are un rol indirect important, acela de a descongestiona mediul de efortul ca trebuie depus pentru reintegrarea în natură a deșeurilor, deci de a facilita buna desfășurare a mecanismelor de circulație a materiei și energiei în sistemele modificate de oameni.

Preocuparea pentru cele trei R-uri: Recuperare, Refolosire devine un factor important, deoarece pentru societatea umană deșeurile sunt acum și vor fi în viitor una dintre cele mai dificile probleme. Ele pot fi însă o sursă alternativă de materii prime, care nu trebuie deloc neglijată.

Pentru o protecţie a mediului eficientă împotriva deşeurilor trebuie realizate sisteme tot mai bine puse la punct pentru colectarea diferenţiată a tuturor tipurilor de deşeuri.

Urmează apoi reţinerea materialelor care pot fi imediat reutilizate în propria casă, întreprindere, iar celelalte pot fi trimise pentru a fi folosite ca materii prime în alte întreprinderi.

Un alt aspect este cel de reconsiderare şi valorificare a deşeurilor produse anterior de oameni. Aceste depozite trebuie redeschise, componentele lor sortate, deoarece tot ce poate fi reutilizat va trebui preluat în mod corespunzător, iar restul distrus prin diferite metode, ultimele rezidii urmând a fi neutralizate, compactate şi redepuse în locuri în care acestea nu mai pot afecta mediul.

În soluţionarea problemei deşeurilor un rol important revine educaţiei, care trebuie să se preocupe de schimbarea mentalităţii faţă de ceea ce oamenii returnează mediului.

Informaţii preluate din "Ecologie Aplicată", Editura Academiei Române, 2013, Stoica Preda Godeanu

Last modified onLuni, 22 Iunie 2015 07:36
More in this category: Inovare şi cercetare în mediu »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in