Despre Deşeuri

Abrevieri

AAQ Calitatea aerului ambiental
ADA Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
ADR Agenţia de Dezvoltare Regională
AMS Statii automate de meteorologie
ANAR Administraţia Naţională Apele Române
ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ANDRAD Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
ANIF Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
ANM Administraţia Naţională de Meteorologie
ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
APM Agenţia pentru Protecţia Mediului
APM Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului
ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
ARPM Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
BAT Cele mai bune tehnici disponibile
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
BREF Documente de referinţă privind BAT
BRPS Standardele de bază de radioprotecţie
CA Evaluarea compatibilitatii
CBO Consum biochimic de oxigen
CCO Consum chimic de oxigen
CGID Centru de gestionare integrată a deşeurilor
CJ Consiliul Judeţean
COV Compuşi organici volatili
COVN Compuşi organici volatili nemetanici
DEEE Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
DMB Deşeuri municipale biodegradabile
DRBD Directia Bazinala a Regiunii Dunare
EA Evaluarea ecologica
EEE Echipament electri şi electronic
EIA Evaluarea impactului asupra mediului
EIA Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea la nivel de proiect a efectelor de mediu)
EIM Evaluarea impactului asupra mediului
EMF Campuri electromagnetice
EPL Legea protectiei mediului
FDP Particule fine de praf
GES Gaze cu efect de seră
GIS Sistem Informatic Geografic
GNM Garda Naţională de Mediu
HD Hotărâre de Guvern
HDPE Polietilena de mare densitate
HG Hotarârea Guvernului României
IAEA Agentia Internationala de Energie Atomica
ICIM Institutul Naţional pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
IGSU Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
IM Impactul asupra mediului
INDA Agentia Internationala de Aparare Nucleara
INS Institutul Naţional de Statistică
INS Institutul Naţional de Statistică
IPPC Prevenirea şi controlul integrat al poluării (Integrated Pollution Prevention and Control)
ITL Instalaţie tratare a levigatului
LB Legea biodiversitatii
LDPE Polietilena de mica densitate
LILRAW Deşeurilor radioactive cu nivel scăzut si cu nivel intermediar
LNHW Depozite de deşeuri pentru deşeuri nepericuloase
LSUNE Legea pentru utilizarea în siguranţă a energiei nucleare
MAI Ministerul Administraţiei şi Internelor
MDRL Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
MECMA Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
MM Ministerul Mediului
MM Ministerul Mediului
MMDD Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
MMGA Ministerul Mediului şi Gospodăriri Apelor
MMS Sistemul de monitorizare meteorologica
MS Ministerul Sănătăţii
MTI Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
NEN Reteaua nationala ecologica
NRRAW Depozit national pentru deseuri radioactive cu nivel scazut si intermediar
ONG Organizaţii nonguvernamentale
OSPA Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
PATN Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional
PET Polietilen tereftalat
PMM Plan de management de mediu
PNAER Plan Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile
POS Program Operaţional Sectorial
PP Polipropilena
PRGD Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor
PS Polistiren
PVC Policlorura de vinil
RAW Deseuri radioactive
REIA Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului
RFCT Rezumat fără caracter tehnic
SC Staţie de compostare
SCI Sit de Importanţă Comunitară
SE Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 - 2020
SEA Evaluare Strategică de Mediu
SEAU Staţie de epurare a apei uzate
SEN Sistemul Energetic Naţional
SGID Sistem de gestionare integrată a deşeurilor
SPA Arie de Protecţie Specială Avifaunistică
SS Staţie de sortare
ST Staţie de transfer
STMB Staţie de tratare mecano-biologică
TEP Tone echivalent petrol
TMB Tratare mecanică biologică
TMB Tratare mecano-biologică
TSS Total solide in suspensie
VSU Vehicule scoase din uz
Last modified onJoi, 04 Iunie 2015 06:42
More in this category: « Glosar

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in